Navigace

Obsah

Městská knihovna

Oficiální web: http://www.knihovnaholysov.wz.cz

 

Městská knihovna Holýšov sídlí v Americké ulici č.p. 516, v budově MKS Holýšov.

 

 Služby knihovny:

 

Výpůjční doba MěK Holýšov
Pondělí  8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
Úterý pro veřejnost zavřeno (besedy, akvizice knih)
Středa   8,00 - 12,00  13,00 - 16,00
Čtvrtek  pro veřejnost zavřeno (besedy, akvizice knih) 12,00 - 18,00
Pátek 8,00 - 12,00   

 

ON-LINE KATALOG

 

 

KNIHOVNA

Kontakt: 

tel.:   775 552 518 

email:   fiserova@mestoholysov.cz

www:   www.knihovnaholysov.wz.cz

 

Fond knihovny činí 15 651 titulů (k 31.12.2018)
Počet registrovaných čtenářů za rok 2018 - 285 registrovaných čtenářů
        
Počet výpůjček za rok 2018: 14 651 (11 899 knih, 2 752 periodik)
Pro žáky ZŠ a MŠ bylo v roce 2018 uspořádáno 25 besed. 

 

Výpůjční doba knih je 30 dní.
Výpůjční doba časopisů je 14 dní.


Čtenářem knihovny se může stát každý po předložení průkazu totožnosti, u dětí do 15 let podepíše přihlášku jejich rodič či zákonný zástupce.

 

Ceník služeb

Registrační poplatek:

Dospělí:                100,- Kč /rok
Děti, studenti do 25 let:     50,- Kč /rok

Meziknihovní výpůjční služba: 100,- Kč

 

Upomínky:

1. upomínka  ( po 31 dnech )         5,- Kč
2.upomínka   ( po 62 dnech )       10,- Kč
 

1.- 2. upomínka se platí bez písemného oznámení
 

3.upomínka    ( po 93 dnech )       20,- Kč
4.upomínka   ( po 122 dnech)       50,- Kč
5.upomínka   ( po 156 dnech )      80,- Kč
 

3. - 5. upomínka je oznámena písemně
 

 

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:  cena dokumentu
Ztráta a poškození čtenářského průkazu:      20,- Kč
Poškození čárového kódu:            10,- Kč

Služba za úhradu:

tisk, kopírování - text  A4                     3,- Kč
tisk, kopírování - obrázek A4              10,- Kč 


Knihovní řád 2018

Řád o používání internetu