Navigace

Obsah

Sklo ze Šumavy. Tradice a současnost.

Dávná je historie šumavských skláren, sahá nejméně do poloviny 14. století a ještě nekončí. Je to více než šest a půl století a za tuto dobu se stalo mnohé. Desítky generací sklářů, zušlechťovatelů skla, či obchodníků se sklem psaly dlouhý příběh šumavského sklářství, který je spojen s velkolepými úspěchy a pády. V jedné malé výstavě nelze představit šumavské sklářství v úplnosti, je to jen malá ukázka krásných předmětů vyrobených v horách.

Sklo ze Šumavy.

Jsou zde zastoupeny některé předměty staré několik staletí i ty, které vyšly z rukou svých tvůrců teprve nedávno. Společné jim je ale mistrovství provedení, které spojuje dokonalou znalost výrobních technik s citem pro tvar a dekor. Kdysi velké šumavské sklářství podlehlo před více než sto lety dravé konkurenci ze severních Čech, ale jeho křehkou tradici udržují šikovné ruce uměleckých řemeslníků do dnes.

Sklo ze Šumavy

Sklo ze Šumavy

Na výstavě si prohlédnete unikátní skleněné předměty od známých sklářských firem, které působily na Šumavě v minulosti. Představí se Vám firma Josef Eduar Schmid z Anína, firma Johann Lötz vdova z Klášterského Mlýna a firma Vilém Kralik a syn z Lenory.

Sklo ze Šumavy

Ze současných umělců nám své sklo zapůjčil pan Ludvík Kovář, který se dlouhodobě věnuje umělecké činnosti a tvorbě ze skla.

Sklo ze Šumavy

Další sklářkou, která se představí na naší výstavě, bude paní Jana Wudy. Paní Wudy se již dlouhou dobu zabývá výrobou skleněných korálků – vinutých perel. Měla už jako mladé děvče velice ráda sklo a výrobky ze skla. Přes pískování ornamentů na sklo se postupně dostala k výrobě skleněných perel, které v minulosti patřily k typickým šumavským výrobkům. Používaly se jako korálky do růženců a říkalo se jim pateříky.

Sklo ze Šumavy

Sklo ze Šumavy

Na výstavě budete moci obdivovat i výtvory pana Jiřího Kozla, který má známou sklářskou huť ve Vimperku. Své výrobky rovněž představí Jiří Jirman z Kašperských Hor, který má od roku 1990 malou brusírnu skla.

Některé exponáty na naší výstavě si budou moc návštěvníci rovněž zakoupit. Návštěvníci si produkt vyberou a po ukončení výstavy si výrobek zaplatí a budou si ho moci odnést.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Sklo ze Šumavy

Sklo ze Šumavy

Sklo ze Šumavy

Sklo ze Šumavy