Navigace

Obsah

Inzerce v Holýšovském zpravodaji

 

Tabulka velikostí: Jakou vybrat velikost?

 

Ceník inzerátů:
Název
Rozměr
Cena
A
57 x 128 mm
1.400 Kč
B
118 x 128 mm
2.700 Kč
C
88 x 128 mm
2.000 Kč
D
57 x 64 mm
700 Kč
E
118 x 64 mm
1.400 Kč
F
88 x 64 mm
1.000 Kč
G
180 x 128 mm
4.000 Kč
H
180 x 257 mm
10.000 Kč
I
57 x 257 mm
3.400 Kč
J
118 x 257 mm
6.800 Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inzerát na zadní straně dvojnásobek těchto cen.

Uvedené částky jsou bez D P H.

Občané s trvalým pobytem v Holýšově a podnikatelské subjekty, které mají sídlo v Holýšově, si mohou požádat o slevu ve výši 50 %.

 

Požadavky na data inzerátů:

 

Řádková inzerce:

Od 1. června 2016 máme v Holýšovském zpravodaji novou rubriku, ve které máte příležitost inzerovat cokoliv, co není v rozporu se zákony a dobrými mravy. Cena za jeden řádek je 40 Kč (cca 30 znaků včetně mezer) s tím, že občané (nikoliv podnikatelé) s trvalým pobytem v Holýšově budou mít ještě 50 procentní slevu, pokud si o ni požádají.

Podklady

pro inzerci se zasílají na e-mail holysovskyzpravodaj@mestoholysov.cz, a to do termínu uzávěrky.

Redakce Holýšovského zpravodaje si vyhrazuje právo na odmítnutí inzerátu bez udání důvodu.