Obsah

11. 3. 2017 - seminář Plzeňská čára – pevnosti kolem nás

V sobotu 11. března se uskutečnil v Domě dějin Holýšovska seminář Plzeňská čára – pevnosti kolem nás.

Seminář uspořádal Dům dějin Holýšovska ve spolupráci s Janem Valešem. Seminář byl věnován problematice lehkého opevnění, které bylo v Československu budováno před II. světovou válkou. Na semináři vystoupili autoři knihy Pevnosti sv. 28, Plzeňská čára. Josef Frančík přednesl příspěvek s názvem Stavební a technické záležitosti lehkého opevnění. Další kdo přednesl svoji prezentaci, byl pan Vladimír Bednár. Vladimír Bednár pohovořil o strážních jednotkách, které měly zajistit samotné lehké opevnění. Na závěr přednesl dva příspěvky pan Milan Jenčík. Příspěvky nesly název Zastírání lehkého opevnění a Muniční továrna Holýšov. Milan Jenčík na semináři prezentoval nově zjištěné informace z archivních materiálů, které se věnují výrobě munice v muniční továrně v Holýšově. Sám se touto problematikou blíže nezabývá, proto nashromážděné materiály předal Janu Valešovi, který informace zpracuje a určitě v dohledné době publikuje. Můžeme se tedy těšit na další zajímavé články v Holýšovském zpravodaji nebo novou knihu, týkající se II. světové války v Holýšově. Po dobu konání konference byla v prostorech Domu dějin Holýšovska umístěna výstava týkající se výzbroje československé armády za I. československé republiky. Vystavené předměty byly zapůjčeny ze soukromých sbírek Václava Balvína, Miroslava Faifera, Václava Dleska a Petra Tučka. Moc bychom chtěli všem poděkovat za jejich účast na semináři a pevně doufáme, že se v Domě dějin Holýšovska opět brzy sejdeme na podobné akci s podobným tématem.