Obsah

Městské kulturní středisko Holýšov

 

(MKS) je příspěvková organizace, která má na starost chod kulturního domu, kina a městské knihovny. V kulturním domě je zajišťován program a tedy pronájem velkého sálu, přísálí a kluboven. S tím souvisí předprodej vstupenek, plakáty a propagace programů. Pořádají se zde – plesy, zábavy, vystoupení hudebních skupin, herců a dalších umělců, divadelní představení, taneční kurzy, Taneční liga. Dále sál využívají na školní akce základní škola, mateřská škola, základní umělecká škola a další organizace a spolky pro své výstavy. V klubovnách se pořádají kreativní ruční kurzy, porady, konference, předávání ocenění, aerobní cvičení a další.

Další finance získává z krátkodobých pronájmů – prodejní a předváděcí akce, a z dlouhodobých pronájmů - Studio krásy,  kadeřnictví Nečinová a restaurace Kulturní dům. Tuto restauraci Město i MKS využívá dle dohody při různých kulturních a společenských akcích.

Vedoucí kina si zajišťuje promítací program s objednávkou filmů do kina a pronajímá prostory pro prodejní a charitativní akce.

OD PONĎELÍ 25.2.2019 JSOU V PROVOZU SAMOSTATNÉ WEBOVÉ STRÁNKY MKS     http://www.mksholysov.cz/