Obsah

25. 1. 2020 od 15:00 hodin - Přednáška: Historie četnictva na Domažlicku

Přednáška o historii četnictva na domažlickém okrese nás zprvu přenese do poloviny 19. století, které přineslo s celkovou změnou koncepce správy habsburské monarchie vznik četnictva jakožto vojensky organizovaného strážného sboru určeného k udržování veřejné bezpečnosti, klidu a pořádku. Zprvu odmítaný sbor se stal samozřejmou součástí bezpečnostního systému monarchie. Jeho nejnižší organizační složky, četnické stanice, zajišťovaly základní a bezprostřední ochranu veřejného prostoru a vznikaly zpočátku především v místech průmyslových podniků a v blízkosti státní hranice. Jednou z četnických stanic se stala rovněž četnická stanice v Holýšově. Síť četnických stanic utvořenou do roku 1918 převzala Československá republika. V průběhu třicátých let došlo vzhledem k politické situaci ke zřízení některých nových složek bezpečnostních sborů, které měly své sídlo rovněž v Domažlicích. Příslušníci četnictva na Domažlicku se zapojili do struktur SOS a s nimi se účastnili prvních střetů na státní hranici. Po skončení druhé světové války bylo četnictvo zrušeno a nově byl ustanoven Sbor národní bezpečnosti.

Přednášku přednese Mgr. Radka Kinkorová, ředitelka SOkA Domažlice

25. 1. 2020 - Přednáška: Historie četnictva na Domažlicku