Obsah

21. 9. 2019 - Pochod MOBILISACE 2019 Holýšov

Dne 21. září 2019 pořádáme v Holýšově 4. ročník projektu s názvem MOBILISACE 1938.
Projekt je koncipován na dvou hlavních osách, které se vzájemně prolínají. Jednu tvoří samotný pochod MOBILISACE 1938, který vychází z historických událostí roku 1938 a koná se v autentickém historickém prostoru lehkého opevnění tzv. Plzeňské čáry a druhou je prezentace Aktivní zálohy AČR na veřejnosti. V letošním ročníku bude program pochodu rozšířen o kluby vojenské historie, které budou tvořit kombinovaný oddíl SOS, doplněný replikou obrněného automobilu vz. 30 a plně vybavenými pevnostními objekty vz. 37 a 36.  AZ AČR bude  zastoupena kombinovaným oddílem z několika rot AZ, doplněna protiletadlovým kompletem PLDvK 53/59 Ještěrka. Současně bude AZ AČR provozovat vzduchovkovou střelnici a informační kiosek AZ AČR pro veřejnost při realizaci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů v ozbrojených silách. Prostřednictvím obrněného transportéru OT-64, bude zajištěna rotace personálu mezi stanovišti na trasách pochodu. Příslušníci AZ 142. praporu oprav Klatovy se akce budou účastnit společně s vyprošťovacím automobilem Tatra 815 8x8 V7 pro vyprošťování obrněných vozidel Pandur.
Nad samotným pochodem převzala záštitu předsedkyně výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Mgr. Jana Černochová.
Pochod bude zahájen slavnostním nástupem.
Přílohou posílám pozvánku na letošní ročník pochodu a kopii žádosti na odbor zbraní ze které je patrné kudy se bude přesouvat OT-64.

rtm. v.z. Cingroš Miroslav
AZ 22. zVrL Náměšť n/O
spolek MOBILISACE 1938


Pochod Mobilisaze 2019 Holýšov