Obsah

Malíři z Kümmersbrucku navštívili Dům dějin Holýšovska

Dne 26. září 2014 navštívili Dům dějin Holýšovska malíři z partnerského města Kümmersbruck. Jednalo se o umělce, kteří se podíleli na projektu partnerské spolupráce mezi městy Holýšov a Kümmersbruck. V rámci tohoto projektu se konaly společné výstavy německých a českých umělců. Kümmersbruck hostil výstavu v jarních měsících roku 2014. Holýšov bude společnou výstavu hostit od 26. září do 24. října 2014. Malíře přivítala na radnici v Holýšově paní místostarostka Hana Valachovičová a ochotně je provedla všemi prostory staré a nové radnice. Veliký obdiv sklidila od umělců budova nové radnice a kancelář pana starosty a paní místostarostky. Po prohlídce radnice se umělci přesunuli do Domu dějin Holýšovska, kde se seznámili s historií našeho města. Největší úspěch měla u německých malířů výstava skla ze Šumavy.

malířimalířimalířimalířimalířimalířimalířimalířimalířimalířimalíři