Obsah

V Domě dějin Holýšovska se konalo setkání kronikářů

Dne 21. května 2015 se v Domě dějin Holýšovska uskutečnilo setkání kronikářů měst a obcí Mikroregionu Radbuza. Po přivítání kronikářů vystoupila se svým příspěvkem pracovnice Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici paní Jana Dienstpierová, která přítomné kronikáře informovala o možnosti přihlásit obecní nebo městskou kroniku do soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského kraje. Dále informovala kronikáře o úskalích vedení kroniky a upozornila na chyby, kterých by se měli při psaní vyvarovat. O své zkušenosti se rovněž podělili i někteří kronikáři, kteří mají dlouholetou praxi s vedením obecní nebo městské kroniky.

Ve druhé polovině setkání vystoupil se svým příspěvkem ředitel Státního oblastního archivu v Plzni Mgr. Petr Hubka. Mgr. Petr Hubka seznámil přítomné archiváře s internetovým portálem Porta fontium (www.portafontium.cz). Tento portál slouží jako bavorsko-česká síť digitálních pramenů. Jsou zde v elektronické podobě uveřejněny například kroniky měst a obcí nebo různé druhy matrik, ze kterých zjistíte datum narození, sňatku nebo úmrtí určitého člověka. Můžete si tedy sami zkusit v tomto internetovém portálu pátrání po vlastních předcích nebo si zde můžete číst z kronik měst a obcí. Do budoucna se počítá s dalším rozšířením tohoto internetového portálu o další zajímavé historické prameny.

Na závěr si všichni účastníci setkání prohlédli Dům dějin Holýšovska a seznámili se se zajímavou historií města Holýšova.

Setkání kronikářů 2015

Setkání kronikářů