Obsah

Městský úřad Holýšov

Organizační zařazení

Holýšov, město

Starosta  

Mgr. Libor Schröpfer

Místostarosta

Bc. Hana Valachovičová 

 

 


Finanční odbor
vedoucí odboru

Marie Roučková


Kancelář starosty
sekretářka Naděžda Kalinová
 
                                             
Kancelář tajemníka
vedoucí kanceláře Mgr. Jana Štenglová


Oddělení majetku a investic

vedoucí oddělení
Milan Hulín
Oddělení matriky a evidence obyvatel
vedoucí oddělení
Eva Červená
Oddělení sociální a pečovatelské služby
vedoucí oddělení Ing. Jana Žáková


Stavební odbor

vedoucí odboru
Jaroslav Kubica

 


Příspěvkové organizace

Základní škola

ředitelka - Mgr. Ivana Sedláková

Mateřská škola  

ředitelka - Ivana Smetáková

Základní umělecká škola

ředitel - Mgr. Norbert Štěřík

Městské kulturní středisko

ředitel - Ing. Jiří Zíval