Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Městský úřad Holýšov

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Bublová Václava
náměstí 5. května 32, Holýšov
Finanční odbor - referentka

Telefon: +420 379 412 622

Fax: +420 379 412 650

E-mail: bublova@mestoholysov.cz

Burianová Alena
náměstí 5. května 32, Holýšov
Holýšov, město - místostarostka
Zastupitelstvo města Holýšova - uvolnění členové - místostarostka
Kancelář tajemníka - referentka

Telefon: +420 379 412 603

Fax: +420 379 412 650

E-mail: mistostarosta1@mestoholysov.cz

Čabová Jana
náměstí 5. května 32, Holýšov
Stavební odbor - referentka

Telefon: +420 379 412 612

Fax: +420 379 412 650

E-mail: cabova@mestoholysov.cz

Červená Eva
náměstí 5. května 32, Holýšov
Oddělení matriky a evidence obyvatel - vedoucí oddělení

Telefon: +420 379 412 607

Fax: +420 379 412 650

E-mail: cervena@mestoholysov.cz

Giňa David
náměstí 5. května 32, Holýšov
Oddělení správy a údržby - Správce hřbitova

Mobil: +420 602 540 767

Horlivá Pavlína
náměstí 5. května 32, Holýšov
Stavební odbor - referentka

Telefon: +420 379 412 614

Fax: +420 379 412 650

E-mail: horliva@mestoholysov.cz

Hulín Milan
náměstí 5. května 32, Holýšov
Oddělení majetku a investic - vedoucí

Telefon: +420 379 412 605

Fax: +420 379 412 650

E-mail: hulin@mestoholysov.cz

Kalinová Naděžda
náměstí 5. května 32, Holýšov
Kancelář starosty - referentka

Telefon: +420 379 412 610

Fax: +420 379 412 650

E-mail: kalinova@mestoholysov.cz

Konopíková Daniela
náměstí 5. května 32, Holýšov
MUDr. Šlejmara 235, Holýšov
Oddělení sociální péče a pečovatelské služby - pečovatelka

Mobil: +420 607 268 993

Fax: +420 379 412 650

E-mail: pecovatelskasluzba@mestoholysov.cz

Krsička JiříInformatik - ICT

Telefon: +420 379 412 633

E-mail: ict@mestoholysov.cz

Stránka