Obsah

Pečovatelská a sociální služba

 

Město Holýšov je poskytovatelem terénní pečovatelské služby pro dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění, pro seniory se sníženou soběstačností a pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby na území města Holýšova a Dolní Kamenice.

Cílem pečovatelské služby je umožnit uživatelům setrvat ve známém domácím prostředí, zachovat dosavadní způsob života na jaký jsou zvyklí, umožnit využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, kontakty s rodinou a přáteli, podporovat jejich soběstačnost a tak co nejvíce oddálit nutnost ústavní péče.

Město je vlastníkem Domu s pečovatelskou službou, který poskytuje bydlení a služby pečovatelské péče pro starší občany. Dům má patnáct bytů z toho je dvanáct bytů  1+1  a tři byty 2+1. V Domě s pečovatelskou službou je výtah.

V sídlišti Pod Makovým vrchem má město Holýšov dvanáct sociálních bytů 1+0 a v sídlišti Na Stráni je pro občany se zdravotním postižením devět bytů zvláštního určení 1+1.

Město Holýšov se připojilo k projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku, jehož hlavním cílem je naplánovat rozvoj sociálních služeb za společné partnerské účasti poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a zástupců města. Povedl se vytvořit komunitní plán ve střednědobém horizontu 2009-2010, 2012-2014 a nově 2015-2018. Komunitní plán je podpůrný nástroj pro získávání finančních prostředků určených na zajištění sociálních služeb Plzeňského kraje.

Pečovateká služba je poskytována 6:30 - 15:30 hodin v pracovní dny.

Na Městském úřadu Holýšov pracuje sociální pracovnice, koordinátorka pečovatelské služby, která vykonává sociální práci, zajišťuje sociální poradenství při řešení nepříznivé sociální situace, terénní sociální práci, provádí šetření různých aspektů životní situace klientů a poradenskou podporu klientů v hmotné nouzi., zároveň je pověřena výkonem veřejné opatrovnice.

V kanceláři starosty a v kanceláři Oddělení sociální a pečovatelské služby je možné získat informace ohledně sociální služby a péče. 

Kontaktní údaje:

Koordinátorka:        Ing. Jana Žáková,

                                telefon 379 412 632 nebo 724 899 680,

pečovatelka:            Daniela Konopíková, telefon 607 268 993

e- mail:                    pecovatelskasluzba@mestoholysov.cz

adresa:                     Dům s pečovatelskou službou (DPS)

                                  MUDr. Šlejmara 235, 3345 62 Holýšov

Pracovní doba  sociální pracovnice, koordinátorky PS:

Pondělí

7:30 - 12:00    12:30 - 17:00

  Městský úřad Holýšov, kancelář č. 1.02

Úterý

7:30 - 11:00    11:30 - 15:00

  Městský úřad Holýšov, kancelář č. 1.02

Středa

7:30 - 12:00    13:00 - 17:00 

  Městský úřad Holýšov, kancelář č. 1.02

Čtvrtek

7:00 – 11:00   11:30 - 15.30 

  DPS, kancelář pečovatelek, 1. patro

Pátek

7:00 – 11:00   11:30 - 14:00

  DPS, kancelář pečovatelek, 1. patro 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímání žádostí do DPS a na byty zvláštního určení

MěÚ Holýšov, kancelář starosty, Kalinová Naděžda, tel. 379 412 610, kalinova@mestoholysov.cz .

MěÚ Holýšov, kanc. 1.02 a DPS, Ing. Jana Žáková, tel. 379 412 632, pecovatelskasluzba@mestoholysov.cz .

Dávky státní sociální podpory

Úřad práce Horšovský Týn
Dobrovského 253
346 01 Horšovský Týn

tel. 950 112 551

(lze žádat i na kontaktním pracovišti ÚP Stod – žádost přepošlou do H. Týna).

Dávky hmotné nouze

Úřad práce Stod (budova MěÚ Stod)
Sokolská 566
333 01 Stod

tel.: 950 147 621