Obsah

Základní informace

Holýšovský zpravodaj je vydáván městem Holýšov za účelem informování občanů o práci samosprávy, o aktivitách osob a subjektů na území města Holýšova a o další skutečnostech, které se vztahují k území města Holýšova.
 
Od 1. ledna 2015 je Holýšovský zpravodaj vydáván Informačním centrem města Holýšova.
Veškeré informace získáte na telefonním čísle: 379 412 610.
Příspěvky můžete zasílat na e-mail: holysovskyzpravodaj@mestoholysov.cz, a to jen ve formátu .doc
nebo .jpg (minimální rozlišení 300 DPI).
Termín uzávěrky pro číslo 163 s označením červen 2018 je: 10. 5. 2018 do 12:00 hodin.
Holýšovský zpravodaj číslo 163 s označením červen 2018 vyjde: 31. 5. 2018.