Obsah

Dnešní Holýšov je správním a hospodářským centrem a je pověřen výkonem státní správy pro 8 obcí (Horní Kamenice, Štichov, Kvíčovice, Neuměř, Bukovec, Černovice, Čečovice, Všekary). Město Holýšov je součástí Svazku Domažlicko a Mikroregionu Radbuza. Město má vybudovanou kompletní infrastrukturu, kterou stále rozšiřuje a obnovuje. Posledním projektem je Čistá Radbuza, kdy byla zrekonstruována stávající kanalizace, rozšířena o další kanalizační vedení, zrekonstruována čistička odpadních vod, vše podle směrnic Evropské unie.

 

Měli byste zájem o kompostér zdarma?

Vážení občané, 

na základě 103. výzvy Ministerstva životního prostředí, týkající se předcházení vzniku komunálních odpadů, by bylo možné získat pro město Holýšov dotaci na kompostéry pro domácí kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu.    více

 

formulář