Obsah

Žádosti o informace

Zprávy

Investiční projekty města Holýšov – 2017

Dne 31. 1. 2017 a 16. 2. 2016 byla Městskému úřadu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal Městský úřad Holýšov o informace týkající se plánovaných investic města pro rok 2017.
Žadatelům bylo po schválení rozpočtu dne 23. 2. 2016 písemně odpovězeno. celý text

ostatní | 27. 2. 2017 | Autor: Ing. Karel Boháček