Obsah

Zpět

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvíčovice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Vyvěšeno: 7. 8. 2017

Datum sejmutí: 23. 8. 2017

Zodpovídá: Klára Předotová

Zpět