Obsah

Samospráva

je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu než vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených záležitostí efektivnější a levnější. Samosprávu lze členit na územní a zájmovou. Příkladem územní samosprávy v České republice jsou obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě (hlava první: čl. 8, hlava sedmá: čl. 99–105) a dále je podrobněji vymezeno zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy.

Aktuality

Odměna z motivačního programu ELEKTROWIN a. s.

Město Holýšov obdrželo odměnu z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. ve výši 14.252 Kč. Za první čtvrtletí 2015 město předalo sebraný elektroodpad firmě ELEKTROWIN a. s. Protože se podařilo splnit požadovaná kritéria, tj. množství elektrozařízení  v kg/obyvatele, využili jsme možnost požádat o příspěvek z motivačního programu, který tato společnost pro rok 2015 vypsala. Získaná odměna byla použita na zabezpečení sběrného dvora v Holýšově.