Obsah

Právní předpisy města Holýšova

 

Evidence obecně závazných vyhlášek města Holýšova k 11. 3. 2016

Evidence nařízení města Holýšova k 18. 3. 2015
 
 

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška města Holýšova č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území města Holýšova

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 1/2015 ze dne 9. 3. 2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 1/2014 ze dne 15. 12. 2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška číslo 29 ze dne 10. 12. 2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území Města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice, ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 3/2003, ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 3/2009 a ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 3/2012

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 3/2012 ze dne 17. 12. 2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška číslo 29 ze dne 10. 12. 2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území Města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice, ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 3/2003 a ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 3/2009

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 2/2012 ze dne 28. 5. 2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Holýšov číslo 2/2010 ze dne 13. 12. 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 1/2012 ze dne 28. 5. 2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 2/2011 ze dne 12. 12. 2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 1/2011 ze dne 30. 5. 2011 kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 2/2010 ze dne 13. 12. 2010 o místních poplatcích

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky města Holýšova číslo 2/2010 ze dne 13. 12. 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2011 ze dne 30. 5. 2011

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 2/2010 ze dne 13. 12. 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 1/2010 ze dne 29. 3. 2010 o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích - znění ke dni 10. 11. 2011 upravené v souladu s Nálezem Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 25/11

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 1/2010 ze dne 29. 3. 2010 o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 3/2009 ze dne 14. 12. 2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška číslo 29 ze dne 10. 12. 2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 1/2006 ze dne 9. 1. 2006 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 4/2003 ze dne 15. 12. 2003 Řád veřejného pohřebiště Holýšov

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 3/2003 ze dne 15. 12. 2003, kterou se mění Obecně závazná vyhláška číslo 29 ze dne 10. 12. 2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 29 ze dne 10. 12. 2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Holýšova a jeho části Dolní Kamenice

Obecně závazná vyhláška města Holýšova číslo 25 ze dne 11. 12. 2000 o městských symbolech a hudební znělce

Vyhláška číslo 9/98 ze dne 27. 9. 1998 o stanovení počtu členů městského zastupitelstva

Vyhláška číslo 3/96 ze dne 15. 7. 1996 o nápravě nesprávných opatření a chyb

 

Nařízení obce

Nařízení města Holýšova číslo 1/2010 ze dne 22. 3. 2010 o odstraňování závad komunikací

Nařízení města Holýšova číslo1/2010 ze dne 22. 3. 2010 o odstraňování závad komunikací - Příloha číslo 1

Nařízení města Holýšova č. 1/2010 ze dne 22. 3. 2010 o odstraňování závad komunikací - Příloha číslo 2 mapa údržby

 

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy číslo 2/2014 - Územní plán Holýšov - klikni prosím zde: (samosprava/uzemni-plan/)

Opatření obecné povahy číslo 1/2014 - Územní opatření o stavební uzávěře (řeší omezení stavebních úprav v lokalitě bytových domů "Holýšov Výhledy").