Obsah

Zveme všechny zájemce a hlavně naše „budoucí školáčky“ na

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOLÝŠOV

 

do budovy ve Školní ulici v úterý 18.4.2017 od 8,45 hod. do 10,45 hod.

a do budovy v Luční ulici ve středu 19.4.2017 od 8,45 hod. do 10,45 hod.

Dostanete zde potřebné tiskopisy a informace týkající se zápisu.

Přezůvky vezměte, prosím, s sebou!

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV PRO ROK 2017/18

 

se koná pro obě budovy ve Školní ulici č.p. 248 v těchto termínech:

úterý 2.5.2017 od 13,00 hod. do16,00 hod.

středa 3.5.2017 od 13,00 hod. do16,00 hod.

 

Přijímáme děti, které dovršily k 1. září 2017 tří let a výjimečně děti ve věku dvou let a devíti měsíců. Je nutno předložit rodný list a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a další doklady, které jsou v zájmu zákonného zástupce dítěte – viz „Přijímací řízení do Mateřské školy Holýšov pro školní rok 2017/18“. K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Holýšov a Dolní Kamenice narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012

nebo s odkladem školní docházky (povinné předškolní vzdělávání).

 

Ivana Smetáková

V Holýšově 2.3.2017 ředitelka Mateřské školy Holýšov

 

 

Poprvé v MŠ – adaptace na nové prostředí

Začátek docházky do školy je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:

* vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami

* vstup mezi cizí děti a dospělé

* přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům

* komunikace s "novou autoritou" - paní učitelkou

* odloučení od rodičů

 

Jak dítěti pomoci s adaptací

* Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí.

* Přibalte mu mazlíčka na spaní.

Dovolte dítěti, aby si vzalo do školy svého oblíbeného plyšáčka. Jedná se o hračku, ke které má citové pouto a často mu výrazně pomáhá urychlit adaptaci na nové prostředí. Osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do MŠ po domluvě rodičů s učitelkami – nestěhujte celý pokojíček, stačí jedna.

* Používejte stejné rituály

Voďte dítě do školy vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete - po obědě, po svačině - ne jen obecně jako brzy, za chvíli, po práci apod.

* Rozlučte se krátce

Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.

* Buďte citliví a trpěliví

Vyprávějte si o tom, co dítě ve škole dělalo a co nového se naučilo.

* Ujistěte dítě, že je do školy neodkládáte Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školy proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti - vy práci, vaše dítě školu.

* Komunikujte s učitelkou Možná se dozvíte, že když ze školy po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.

* Za zvládnutý pobyt ve škole dítě pochvalte a pozitivně ho motivujte Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve škole naučilo.

 

Co byste neměli dělat ...

* Nenechte se obměkčit - buďte důslední.

Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školy, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.

* Nestrašte své dítě školou - "počkej, ve škole ti ukážou".

Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.

* Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská.

Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.

* Netvrďte dítěti cestou do školy, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout

* Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

 

Co by mělo Vaše dítě zvládat před nástupem do mateřské školy?

* Znát své jméno a příjmení.

* Umět si říci, co chce nebo potřebuje.

* Spolupracovat při oblékání a svlékání, umět nazouvat a vyzouvat obuv.

* Vysmrkat se a používat kapesník.

* Při jídle sedět u stolu, jíst lžící a umět se napít z hrnečku a skleničky.

* Používat toaletu, pleny nejsou přípustné.

* Umět si umýt ruce, utřít se do ručníku.

* Ujít kratší vzdálenost při pobytu venku.

* Být bez dudlíka.