Obsah

                 

 

Základní informace

 

Název: Mateřská škola Holýšov

Sídlo: Školní 248,34562 Holýšov

Odloučené pracoviště: 34562 Holýšov,Luční 557

Předškolní zařízení sdružuje též 2 školní jídelny.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: město Holýšov

Účel zařízení: zajišťování všestrannné péče dětem předškolního věku

Ředitelka mateřské školy: Ivana Smetáková

Zástupkyně ředitelky v budově školy v Luční ulici: Pavla Lavičková