Obsah

Pozvánka:

Zveme všechny zájemce a hlavně naše „budoucí školáčky“ na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOLÝŠOV do budovy ve Školní ulici v úterý 18. 4. 2017 od 8:45 hodin do 10:45 hodin a do budovy v Luční ulici ve středu 19. 4. 2017 od 8:45 hodin do 10:45 hodin. Dostanete zde potřebné tiskopisy a informace týkající se zápisu. Přezůvky vezměte, prosím, s sebou!

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV PRO ROK 2017/18 se koná pro obě budovy ve Školní ulici čp. 248 v těchto termínech: úterý 2. 5. 2017 od 13:00 hodin do 16:00 hodin, středa 3. 5. 2017 od 13:00 hodin do 16:00 hodin. Přijímáme děti, které dovršily k 1. 9. 2017 tří let a výjimečně děti ve věku dvou let a devíti měsíců. Je nutno předložit rodný list a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a další doklady, které jsou v zájmu zákonného zástupce dítěte – viz „Přijímací řízení do Mateřské školy Holýšov pro školní rok 2017/18“. K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu města Holýšova narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 nebo s odkladem školní docházky (povinné předškolní vzdělávání). Ivana Smetáková, ředitelka Mateřské školy Holýšov

Fotogalerie

16.04.2014

Jihočeská Podhoranka 20.9. 2012

Detail