Obsah

Základní informace

 

Od 1. ledna 2015 je Holýšovský zpravodaj vydáván

Informačním centrem města Holýšova.

 

Veškeré informace získáte na telefonním čísle:

379 412 610.

 

Příspěvky můžete zasílat na e-mail:

holysovskyzpravodaj@mestoholysov.cz,

a to jen ve formátu .doc nebo .jpg (minimální rozlišení 300 DPI).

 

Termín uzávěrky pro číslo 154 s označením září 2017 je:

10. 8. 2017 do 12:00 hodin.

 

Holýšovský zpravodaj číslo 154 s označením září 2017 vyjde:

31. 8. 2017.